Làm cho bê tông
tốt hơn

Chúng tôi cung cấp cho Nhà sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn và Nhà sản xuất cấu kiện bê tông thành phẩm các sản phẩm chất lượng cao với độ tin cậy tuyệt đối. Chúng tôi tạo ra các giải pháp mới cho các Kiến trúc sư và Nhà thầu giúp tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả nhất. Do đó, giúp họ sản xuất ra sản phẩm bê tông giá trị hơn về mọi mặt.

Tạo ra những góc nhìn mới

Với hệ thống sản phẩm tiên tiến của mình, Chúng tôi đảm bảo cung cấp giải pháp cụ thể cho từng khách hàng, giúp cải thiện chất lượng bê tông, đồng thời đơn giản hóa việc thi công, xử lý và bảo dưỡng bê tông. 

Trong Ngành công nghiệp bê tông, bạn có thể tin tưởng vào năng lực và chuyên môn của các cố vấn kỹ thuật thuộc MC Group để hỗ trợ bạn thực hiện hoàn thành tốt nhất Dự án của bạn. 

Hệ thống sản phẩm toàn diện cho sản xuất bê tông

Chúng tôi cung cấp hệ thống sản phẩm phụ gia và phụ trợ cho sản xuất bê tông, từ phụ gia phát triển cường độ tuổi sớm, cường độ tuổi muộn cho bê tông, đáp ứng đa dạng nhu cầu chất lượng bê tông... đến hợp chất bảo dưỡng bê tông, hợp chất tháo dỡ ván khuôn, đảm bảo bề mặt bê tông sau khi tháo dỡ đạt được yêu cầu thẩm mỹ cao nhất.

Trong trường hợp bề mặt bê tông bị nứt, vỡ do vận chuyển, va đập, chúng tôi cung cấp sản phẩm sửa chữa và trang trí bê tông, giúp phục hồi bề mặt bê tông đẹp hoàn hảo như mới. 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123